Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. 

Det psykososiale kriseteamet består av: 

  • Rådgiver helse og omsorg (leder av kriseteamet). 
  • Enhetsleder Miljøtjenesten
  • Miljøterapeuter med videreutdanning innen psykisk helse

 

Kriseteamet kan knytte til seg helsesykepleier, barneverntjenesten, politi etc ved behov. 

Kriseteamet kan kontaktes av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse.

Kommunen har egen plan for psykososialt kriseteam. (PDF, 394 kB)