Psykososialt kriseteam

I kommunen er det et eget kriseteam med fagpersonell som har særskilt kompetanse i psykososialt arbeid. 

Kriseteamet består av: 

  • Enhetsleder Miljøtjenesten
  • Spesialsykepleier med videreutdanning innen psykisk helse
  • Prest
  • Kommuneoverlege

Kriseteamet kan knytte til seg helsesykepleier, barneverntjenesten, politi etc ved behov. 

Kriseteamet kontaktes av nødetatene, legevakt/AMK eller kommunal kriseledelse.

Kommunen har egen plan for psykososialt kriseteam. (PDF, 394 kB)