TT- kort

Transportordningen er et tilbud til deg som ikke er i stand til eller har store vansker med å benytte kollektivtransport.

Det er Nordland fylkeskommune som administrerer TT kort ordningen.

Her kan du lese mer og søke om TT kort.