Praktisk bistand - opplæring

Har du en funksjonsnedsettelse og har behov for opplæring, praktisk bistand eller helsehjelp for å mestre dagliglivets gjøremål, kan du søke om miljøarbeidertjenester.

Miljøtjenesten gir tjenester til personer med psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse. 

Formålet med tjenesten er at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse med andre.

Slik søker du

Du søker om tjenester hos miljøtjenesten ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.