Dagtilbud

Kommunen har tilbud om dagtilbud for voksne med funksjonshemming.

Et dagtilbud er ulike aktiviteter som kan bidra til en meningsfull hverdag med sosialt samvær, mestring og trygghet. Tilbud gis på dagtid på ukedager.

Ulike typer dagtilbud for personer med nedsatt funksjonsevne

1.  VTO/VTA plass (Varig tilrettelagt arbeidsplass)

  • Du søker /kontakter NAV om VTA og VTO. 
  • Det er begrenset antall plasser, så ikke alle som ønsker får et tilbud. Dette bestemmes av NAV

2. Dagsenter

Et dagsenter tilbyr aktiviteter på dagtid til personer med ulike utfordringer i hverdagen. 

Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid. Dagsentrene har aktiviteter tilpasset den enkelte.

Du kan få plass på dagsenter fra én til fire hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret, avhenger av hvilke behov du har.

Eksempler på aktiviteter:

  • arbeids- og hobbyoppgaver
  • sosiale samlinger
  • utflukter
  • trim

3. Dagtilbud på Miljøtjenesten

Kommunalt dagtilbud i Miljøtjenestens lokaler i Rudolfsletta 7. 

Slik søker du

For å søke bruker du søknadsskjemaet vårt for omsorgstjenester.   Søk om dagtilbud

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.