Avlastning

Du kan søke om avlastning hvis du har et særlig tyngende omsorgsarbeid for familiemedlemmer som har en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse.

Hva kan vi tilby?

 • døgnopphold i sykehjem
 • døgnopphold i avlastningsenhet for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • opphold hjemme hos private avlastere
 • ulike tilbud på dagtid

Det vurderes i hver enkelt sak, i samråd med søker, hva som er mest hensiktsmessig.

 

Hvem kan søke om avlastning?

 • du som gir omsorgen må ha behov for avlastning for fortsatt å kunne ivareta omsorgsbehovet i hjemmet
 • du kan være et familiemedlem eller en frivillig omsorgsgiver
 • omsorgsansvaret må være langvarig og tyngende
 • gjelder omsorgsansvar både for barn, unge, voksne, eldre og funksjonshemmede.

 

Når har du ikke rett på avlastning?

 • omsorgsgivers behov for barnevakt
 • at omsorgsgiver mangler nettverk er ikke alene et kriterium
 • en diagnose eller bestemt type funksjonshemming er ikke alene et kriterium
 • erstatning for andre tiltak som man har tilbud om, men ikke ønsker å benytte, for eksempel SFO eller hjemmesykepleie

Slik søker du

Du søker avlastning ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknad om helse- og omsorgstjenester