Koronatest

Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer. Dersom du er i risikogruppen, bør du teste deg. 

Hvem bør teste seg for korona?

Det er kommet nye anbefalinger fra Helsedirektoratet om hvem som bør teste seg (21.12.22).

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom bør teste seg. 

Følgende personer er i risikogruppen:

 • Personer risikogrupper som ikke har fulgt aktuelle vaksineanbefalinger.  
 • Personer (uavhengig av vaksinasjonsstatus) med: 
  • diagnostisert alvorlig og moderat immunsvikt 
  • organtransplantasjon  
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år 
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift 
  • alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse og pasienter som av behandlende lege anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 

Behandling av korona

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling bør starte så tidlig som mulig.

Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege. 

Selvtest

Personer i risikogruppen kan hente hurtigtester på Evenes rådhus mandager-fredager fra kl 08 -15.30.