Langtidsopphold

Langtidsopphold sykehjem tildeles personer som trenger heldøgns tilsyn og pleie av helsepersonell.

Hvem kan søke?

For å få innvilget langtidsopphold i sykehjem må du

  • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
  • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Slik søker du


Du søker langtidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Hva koster det? 


Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold beregnes slik:

  • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
  • 85 % av inntekter ut over folketrygdens grunnbeløp.

Les mer om hvordan egenbetalingen beregnes:

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester kapittel 1 § 3