Korttidsopphold

Korttidsopphold er et tidsbegrenset opphold for heldøgns bistand og omsorg med målrettet oppfølging slik at bruker skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan søke?

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt. Du må i tillegg innfri ett av følgende kriterier:

  • du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
  • du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold
  • du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
  • du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål

Slik søker du

Du søker korttidsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

Priser korttidsopphold
Opphold Pris 2023
Korttidsopphold Statens satser 185 kr pr døgn
Dagopphold/ nattopphold 105 kr pr døgn

Du betaler for korttidsopphold maksimalt 60 døgn per år, deretter gjelder samme betaling som for langtidsopphold.