Avlastningsopphold

Avlastningsopphold er rettet mot deg som er omsorgsyter.

Hva er et avlastningsopphold?

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme.

Hvem kan søke?

For å søke om avlastningsopphold må du:

  • være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid
  • trenge avlastning 

Slik søker du

Du søker avlastningsopphold ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med  egne klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold.