Kjøkkendrift

Evenes omsorgssenter har eget institusjonskjøkken. 

Kjøkkenet tilbereder mat til beboerne på Evenes omsorgssenter ( avd. Lunebo og pleieavdelingen)

I tillegg lager kjøkkenet middag til de som har vedtak om middagsombringing. Her kan du lese mer om den behovsprøvde tjenesten middagsombringing.