ETS medisinske senter

Evenes og Tjeldsund kommune har felles legetjeneste. Det er Tjeldsund kommune som drifter legetjenesten for begge kommunene. 

Kontaktinformasjon

Adresse: Revegårdsveien 10, 9440 Evenskjer. 

Telefon: 770 89 565

Øyeblikkelig hjelp: 770 89555

 

For mer informasjon, se legetjenestens hjemmeside: 

ETS medisinske senter