Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud på Evenes skole for elever og deres foreldre.  Vi har taushetsplikt, og tilbudet er gratis for alle.

Hva tilbyr vi?

Formålet med skolehelsetjenesten er å forebygge sykdom og skade i tillegg til å fremme elevens helse, både fysisk, psykisk og sosialt. Helsesykepleieren tilbyr:

  • Enkeltsamtaler og oppfølging
  • Pubertetsundervisning
  • Gruppesamtaler
  • Vaksinering

Kontakt oss

Helsesykepleier har arbeidstid fra klokken 08.00 - 15.30.

Helsesykepleier har kontortid på skolen hver torsdag fra kl. 08.00 - 15.30