Jordmortjenesten

Jordmor tilbyr gravide og partnere informasjon og veiledning om svangerskap, fødsel og det å bli foreldre. Jordmor har taushetsplikt og tjenesten er gratis.

Evenes og Tjeldsund kommune har felles jordmortjeneste. Tjeldsund kommune drifter jordmortjenesten. Kontorsted er Tjeldsund helsestasjon, Revegårdsveien 10, 9440 Evenskjer. 
 
Jordmor er tilgjengelig hver tirsdag og torsdag og annenhver fredag (i oddetallsuke)/ mandag (i partallsuke).

Jordmortjenesten er et samarbeid med fastlegene og helsestasjonen, hvor vi ønsker å gi gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Du kan velge fritt hvem du vil gå til kontroll hos. De fleste velger å gå til jordmor og lege annenhver gang.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med jordmor på tlf 902 15 520. Send helst sms, så vil du bli kontaktet for tildeling av time. Husk å ikke sende helseopplysninger på sms.

Jordmorkonsultasjon 

Du kan ta kontakt med jordmor så snart du er blitt gravid. Det tilstrebes at første konsultasjon hos jordmor er før svangerskapsuke 12. Vanlige temaer i svangerskapet er blant annet levevaner, fysisk og psykisk helse, parforholdet og forberedelse til foreldrerollen.  

Jordmor tilstreber hjemmebesøk 1-3 dager etter utreise fra fødeavdelingen. 
 
Jordmor benytter telefontolk ved behov (gratis tilbud).

Les mer på Tjeldsund kommunes hjemmeside.