Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis tilbud for deg mellom 12-20 år.

På helsestasjonen for ungdom kan du få hjelp og råd fra helsesykepleier og lege. 

Tilbudet er åpent hver mandag fra kl. 16.30 - 18.30.

Evenes og Tjeldsund kommune har felles helsestasjon for ungdom på Evenskjer: Revegårdsveien 10.  Ring på, så åpner vi opp for deg. Vi har for tiden drop- in, så du trenger  ikke å bestille time på forhånd. 
På helsestasjon for ungdom kan du ta opp følgende tema: