Helsestasjon for barn 0- 5 år

Helsestasjonen arbeider for å fremme barns helse og trivsel i tillegg til å forebygge sykdom og skade. Ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt, og tjenesten er gratis.

Alle barn i alderen 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet følger et standardisert program med faste konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. 

Barnet vil også få tilbud om legeundersøkelser for å se utviklingen de første tre leveårene.

Bestill time

Ring helsestasjonen på telefon 901 68312 for å bestille time. Dersom helsesykepleier ikke svarer deg, ringer hun deg opp igjen. 

Er barnet ditt sykt?

Syke barn bør ikke møte på helsestasjonen på grunn av smittefare. Om barnet er syk dagen du har time, ring oss, så avtaler vi en ny tid. Har du behov for legehjelp, ta kontakt med fastlegen din.