Gla'trimmen

Gla'trimmen er et gratis treningstilbud for innbyggerne i Evenes kommune som har fokus på styrketrening med basisøvelser som passer uansett alder og som kan tilpasses/graderes

Styrketrening uten apparater har stor overføringsverdi til hverdagslivets aktiviteter som krever en viss muskelstyrke og balanseevne, for eksempel som å gå i trapper, løfte bæreposer eller å komme seg opp fra sengen

Regelmessig fysisk aktivitet forebygger plager og er en viktig kilde for helse, livskvalitet og overskudd i hverdagen. Aktivitet gir positive gevinster gjennom hele livsløpet, og det er aldri for seint å begynne. Litt er bra, mer er bedre

Ønsker du å delta på Gla'trimmen?

Alle er velkommen til trim i gymsalen på Evenes skole på mandager kl.14.00-15.00 i perioden september – mai.