Fysioterapi

Evenes og Tjeldsund kommune har felles fysioterapitjeneste, som driftes av Tjeldsund kommune. 

Vår kommunefysioterapeut Maritha Haukebø: Telefon 958 23 004

e-post: maritha.haukeboe@tjeldsund.kommune.no

Mer informasjon på Tjeldsund kommunes hjemmeside

Kommunene har også driftsavtale med ETS Fysioterapi. For mer informasjon, ta kontakt med ETS Fysioterapi på telefon 77085500.