Fysioterapi

Evenes og Tjeldsund kommune har felles fysioterapitjeneste, som driftes av Tjeldsund kommune. 

Du finner mer informasjon om fysioterapitjenesten på Tjeldsund kommunes nettside: Om fysioterapi - Tjeldsund kommune

For mer informasjon, ta kontakt med ETS Fysioterapi på telefon 770 85500.