Viltfaglig utvalg

Kommunestyret har for perioden 2023 - 2027 valgt følgende medlemmer til viltfaglig utvalg

Viltfaglig utvalg
Navn Funksjon Varamedlem
Torgeir Olsen Leder 1. Joar Bergvik
John Otto Johansen Nestleder 2. Bjørn Herman Pedersen
Sissel Lind Høgås Medlem 3. Sissel Eitran
Jan Håvard Nymo Medlem 4. Anna Bartholsen
Ståle Kristiansen Medlem 5. Ina Liavik Nylund

Her finner du utvalgets møteplan og kontaktinformasjon: Møteplan viltfaglig utvalg