Evenes ungdomsråd

Den 29.september ble det avholdt Ungdomsrådsvalg i Evenes. Kommunestyret godkjente formelt valget 12.oktober 2023. 

Medlemmer og varamedlemmer

Ungdomsrådet 2023-2025
Navn medlemmer Funksjon
Ragna Rørvik Nilsen Leder
Kristine Rasmussen Nestleder
Simon Helland Johansen Medlem
Stine K.A Røtnes Medlem
Jonathan Jakobsen Medlem
Navn varamedlemmer ungdomsrådet 2023-2027
Navn varamedlemmer
Esben Agnes Kvammen Sandell
Albert Johansen
Bilde av tre av medlemmene i Evenes ungdomsråd: Stine Røtnes, Ragna Rørvik Nilsen og  KRistine RAsmussen.  - Klikk for stort bilde3 av 5 medlemmer i ungdomsrådet 2023-2027. Foran fra venstre Stine Røtnes og Kristine Rasmussen. Bak: Ragna Rørvik Nilsen. Stine Fedreheim

Hva gjør et ungdomsråd? 

Alle kommuner er pålagt å ha et ungdomdsråd. Formålet med ungdomsrådet er å ta ungdom med når viktige beslutnigner skal tas. 

Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. 

Ungdomsrådets sekretær er Stine Fedreheim.