Trafikksikkerhetsutvalget

Kommunestyret har for perioden 2023 - 2027 valgt følgende medlemmer til trafikksikkerhetsutvalget:

Trafikksikkerhetsutvalget 2023-2027
Navn Funksjon Varamedlem
Svein Nilsen Leder 1. Pål Arne Høgås
Bjørn Herman Pedersen Nestleder 2. Jens Fjellheim
Børge Bjørsvik Medlem 3. Marion Pedersen
Nina Fosslund Medlem 4. Jan Ove Sandvik
Sisilja Viksund Medlem 5. Torill Helene Larsen

 

Her finner du utvalgets møteplan og kontaktinformasjon: Møteplan trafikksikkerhetsutvalget