Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Kommunestyret har for perioden 2023 - 2027 valgt følgende medlemmer til rådet for personer med funksjonsnedsettelser:

Råd for personer med funksjonsnedsettelser
Medlem Funksjon Varamedlemmer
Kristin Karlsen Leder 1. Nina Fosslund
Torkel Dalmo Medlem 2. Marit Elisabeth Harr
Helen Storelv- Rabone Medlem 3. Sondre Markusson

Møteplan

Her finner du utvalgets møteplan og kontaktinformasjon: Møteplan Rådet for personer med funksjonsnedsettelser

Reglement for rådet

Kommunen har vedtatt eget reglement for rådet: Reglement for rådet for personer med funksjonsnedsettelse (PDF, 528 kB)

Kommunens sekretariatfunksjon

Kommunens sekretær for rådet er organisatorisk plassert i admininstrasjonen: Stine Fedreheim