Eldreråd

Kommunestyre har for perioden 2023 - 2027 valgt følgende medlemmer til eldrerådet:

Eldrerådet
Navn Funksjon Varamedlemmer
Brit Alseth Medlem 1. Sigrid Rørvik Bruun
Gunnar Bergvik Medlem 2. Einar Pettersen
Inger Dalos Pettersen Medlem Personlig vara: Kamilla Pedersen
Toril Prestmo Medlem Personlig vara: Reidar Rafaelsen
Arne Johan Johansen Medlem Personlig vara: Harry Lofthus

Møteplan

Her finner du utvalgets møteplan og kontaktinformasjon:  Eldrerådets møteplan

Reglement for rådet

Kommunen har vedtatt eget reglement for rådet: Reglement for eldrerådet (PDF, 342 kB)

Kommunens sekretariatfunksjon

Kommunens sekretær for rådet er organisatorisk plassert i admininstrasjonen: Stine Fedreheim