Ordfører

Ordfører er kommunens fremste folkevalgte.

Ordfører Terje Bartholsen 2023-2027. - Klikk for stort bildeOrdfører Terje Bartholsen 2023-2027. Stine Fedreheim

Terje Bartholsen (AP) er ordfører i Evenes kommune. Ordførerens verv er på heltid, og han har kontor i rådhuset.

Kontaktinformasjon:

Telefon til rådhusets ekspedisjon: 76 98 15 00.
Ordfører telefon: 92 43 55 20

Epost: terje.bartholsen@evenes.kommune.no

Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt som medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jmf. kommuneloven § 6-1.

Varaordfører

Varaordfører Skjlag Hamnes.  - Klikk for stort bildeVaraordfører Skjalg Hamnes Stine Fedreheim

Dersom ordfører trer midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

Skjalg Hamnes (SP) er varaordfører i Evenes kommune.