Borgerlig vigsel

Evenes kommune har vigselsrett. Ordfører, varaordfører, kommunedirektør og leder for administrasjonsavdelingen har myndighet til å utføre vigsler. 

Bestill prøvingsattest

Hvis dere vil gifte dere, må dere først skaffe en prøvingsattest. Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene.

Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder. Evenes kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til ditt lokale skattekontor

 

Bestill prøvingsattest

Bestill vigsel

Når prøvingsattesten er i orden, kan du ta kontakt med oss og avtale tidspunkt for vigsel. 

Ta kontakt med kommunen på tlf 769 81 500 eller postmottak@evenes.kommune.no for å bestille vigsel.