Nød- og vakttelefoner

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Legevakt Tlf. 116 117 etter kl. 15.00 og helg (Lokalt legevaktnummer 770 89 555)

Barneverntjenesten
Telefonnummer: 76 91 34 16  mandag - fredag fra kl. 08.00 - 15.30.
Vakttelefon: 909 84 500 lørdager, søndager og helligdager, samt alle dager fra kl. 15.30 til 08.00

Narvik krisesenter: tlf 76 95 73 39 (døgnåpen)

Alarmtelefonen for barn og unge tlf 116111
Er du redd når du er hjemme? Blir du utsatt for vold eller overgrep? Eller ruser de voksne seg?

Giftinformasjonssentralen - tlf 22 59 13 00
Ved mistanke om forgiftning.

Statens vegvesen - 175
Statens vegvesen tar gjerne imot tips om skilting som er feil, lyskryss som er ute av drift eller andre ting som kan påvirke trafikken.