Jodtabletter

Evenes kommune følger nasjonale råd om jod.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet skriver at det er lite sannsynlig at vi vil få bruk for jodtabletter som resultat av krigen i Ukraina.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge. KUA ledes av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). 

Ved en atomhendelse er det spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar jodtabletter. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler deg å ha jodtabletter hjemme.

Det er barn og unge under 18 år, gravide og ammende som har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivitet. Jodtabletter kjøper du reseptfritt på apoteket og tablettene skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Evenes kommune har også et beredskapslager med jod tilgjengelig for utsatte grupper ved behov. Lageret er tilstrekkelig for samtlige barn og unge under 18 år, ammende og gravide i Evenes, og de deles ut dersom det oppstår en akutt situasjon.

Les mer om jodtabletter.