Om fugleinfluensa

Har du oppdaget døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa? Her er info om hvordan du melder fra og hvordan du kvitter deg med fuglen. 

Det er Mattilsynet som har hovedansvar og skal svare kommunene og befolkningen på spørsmål knyttet til smitte, dødelighet og håndtering av døde fugler. Kommunen er i løpende kontakt med Mattilsynet og Statsforvalteren, og vi gjennomfører tiltak i henhold til retningslinjer fra myndighetene.

Artikkelliste