Atomberedskap

Her følger en oversikt over råd og pålegg som kan bli aktuelle ved atomhendelser, og hva du selv kan gjøre for å beskytte deg.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet følger situasjonen i Ukraina tett, og vil komme med informasjon dersom situasjonen kan gi konsekvenser for Norge.

Når et tiltak blir iverksatt, vil myndighetene komme med mer detaljert informasjon om gjennomføringen.