Kommuneplanen

Kommuneplanen er en langtidsplan som angir langsiktige mål, strategier og prioriterte innsatsområder for Evenes kommune. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2016-2028 (PDF, 3 MB)