Personvernombud

Gaute Gaasemyr er vårt personvernombud

Hvilke oppgaver har personvernombudet?

  • Personvernombudet skal sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. 
  • Personvernombudet skal styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern.
  • Personvernombudet kan gi både ansatte og innbyggere råd om hvordan man kan ivareta personverninteressene.  
Gaute Gaasemyr - Klikk for stort bildeGaute Gaasemyr Unn Kristin Laberg