Personvernombud

Personvernombudet skal sørge for at kommunen behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis. 

Et personvernombud er en ressursperson skal hjelpe styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern. Personvernombudet kan gi både ansatte og innbyggere råd om hvordan den behandlingsansvarlige best mulig kan ivareta personverninteressene.  

All behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven.

Kontaktinformasjon

Gaute Gaasemyr er vårt personvernombud

E-post: gaute.gaasemyr@evenes.kommune.no
Telefon: 907 48 737