Organisasjon

Kommunedirektør er Bjørn Tore Sørensen og kommunen er organisert i 6 enheter med to fellesavdelinger:

  • Administrasjon (stab/støttefunksjoner)
  • Økonomi (stab/støttefunksjoner)
  • Bogen og Liland barnehager
  • Evenes skole
  • Evenes omsorgssenter 
  • Hjemmetjenesten
  • Miljøtjenesten
  • Plan og utvikling