Relevante linker for ansatte

Her finner du som ansatt i Evenes kommune relevant linker. 

Ressursstyring web Turnus

Visma Expence Reiseregning og utlegg

Mail webløsing Pålogging mail 

Compilo Avviks- og kvalitetssystem

Samsvar Personvern

Visma veilederen Oppslagsverk og fagmiljø for helse og omsorg, skole og barnehage

tidBANK Arbeidstidsregistrering for dagarbeidere med fleksitid.