Åpning av kultursti gruvedrift i Bogen

Fredag 1. september kl. 17.00 ved Evenes samfunnshus: Velkommen med på offisiell åpning av kulturstien om gruvedrift i Bogen v/ ordfører Terje Bartholsen. Deretter guider Oddbjørn Martinussen oss langs traseen med 9 infoskilt. 

Johannes Bergvik og Trond Lambertsen fra avdeling for plan- og utvikling setter opp skilt om gruvedrift.. - Klikk for stort bildeJohannes Bergvik og Trond Lambertsen fra avdeling for plan- og utvikling setter opp skiltene. Unn Kristin Laberg

Gruvedrifta her begynte med et dagbrudd i Bergvik. Råmalmen besto av magnetitt med jerninnhold på 27-30 %. Man bygde et separasjons/oppredningsverk for å levere malmkonsentrat med høyere jerninnhold. Både verk og utskipingskai sto ferdig på Ånes i 1905. Året etter ble skinnegangen mellom Bergvik og Ånes tatt i bruk. Produksjon av jernmalmkonsentrat var godt i gang. Fem forskjellige selskaper fra fire forskjellige nasjoner prøvde i tur og orden lykken på jernforekomstene i Bogen. I løpet av disse årene ble en omfattende infrastruktur bygd ut. Gruvedrifta ble avsluttet i 1939.

Bogen har mange synlige minner etter gruvedrifta. Fra samfunnshuset kan man gå til det gamle kommunehuset, som var administrasjonsbygning for gruveselskapet, og videre opp den bratte bakken til Sporet. Denne veien følger den tidligere jernbanetraséen til Nedre Kleiva. Herfra kan man gå opp til ruinene etter den gamle Grubestua. Langs hele denne traséen kan man se ruiner, bygninger, enkelte vagger og ellers spor i landskapet etter gruvedrifta.

Bergverkshistorien i Ofoten ble dokumentert og løftet fram i boka "Skatter i fjell - en guidebok om gruvedrift i kommunene Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes", utgitt i 2012. Dette var et samarbeid mellom Museum Nord og disse bergverkskommunene i Ofoten. Skilting av bergverksminner / kulturstien i Bogen er en del av dette prosjektet. Skiltene har tekst på norsk, samisk og engelsk. Skiltinga har fått støtte fra Museum Nord og Nordland fylkeskommune.

Pga nylig gjennomført skogrydding i Kleiva så anbefales det å gå med gode sko da vi delvis følger spor etter maskinarbeid. Til kaffepausen ved Grubestua/ubåt-steinene, ta med kaffe og ev. niste. og et lite sitteunderlag. Vi har saft, pappbeger og kjeks. Værmeldinga er svært god for denne ettermiddagen.

På det andre bildet ses Michael Sunnarvik, leder i US Car Club Evenes som nettopp har fått et skilt på veggen til klubbhuset deres. Dette bygget var verksted for jernbanen under gruvedrifta. Sunnarvik syns det er bra et historien til bygget kommer fram. - Klikk for stort bildeMichael Sunnarvik, leder i US Car Club Evenes som nettopp har fått et skilt på veggen til klubbhuset deres. Dette bygget var verksted for jernbanen under gruvedrifta. Sunnarvik syns det er bra et historien til bygget kommer fram. Unn Kristin Laberg Oddbjørn Martinussen - informant og guide samt kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, Evenes kommune, som har laget (tekst & layout) skiltene. Både Martinussen (frivillig) og Laberg jobbet med "Skatter i  fjell"- prosjektet. Skiltene er produsert av Brødrene Dahl. - Klikk for stort bildeOddbjørn Martinussen - informant og guide samt kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg, Evenes kommune, som har laget (tekst & layout) skiltene. Både Martinussen (frivillig) og Laberg jobbet med "Skatter i fjell"- prosjektet. Skiltene er produsert av Brødrene Dahl. Tore Fagerli

 

Kart over kulturstitraseen. - Klikk for stort bildeKart over kulturstitraseen.