Friluftslivets år

Evenes kommune ble kåret til 3. beste friluftslivskommune i Norge i Friluftslivets år 2015. Friluftslivets år er en landsdekkende feiring av friluftslivet, og fant sist sted i 2015. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. I 2025 er det igjen Friluftslivets år, og målet er å få enda flere ut, oftere.

Friluftslivets år 2025

I Norsk Friluftsliv blir det etablert en prosjektorganisasjon som skal samarbeide med relevante organisasjoner og myndigheter. Kommunen deltok på landsomfattende Kick-off for Friluftslivets År i januar.
Hold deg oppdatert om  Friluftslivets år 2025 og tenk gjerne framover på hva din organisasjon kan bidra med/gjøre.

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 var en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet presenterte i august 2013. Info fra Friluftslivets år 2015 da Evenes kommune ble kåret til 3. beste friluftslivskommune i Norge finner du her: 

Kommunens svarskjema/søknad (PDF, 2 MB)  og  Oppslag i Harstad Tidende (PDF, 4 MB)