Friluftslivets år

Evenes kommune ble kåret til 3. beste friluftslivskommune i Norge i Friluftslivets år 2015. Friluftslivets år er en landsdekkende feiring av friluftslivet, og fant sist sted i 2015. Friluftslivets år har tidligere blitt arrangert i 1993 og i 2005. I 2025 er det igjen Friluftslivets år, og målet er å få enda flere ut, oftere.

Friluftslivets år 2025

I Norsk Friluftsliv blir det etablert en prosjektorganisasjon som skal samarbeide med relevante organisasjoner og myndigheter.
Hold deg oppdatert om  Friluftslivets år 2025 og tenk gjerne framover på hva din organisasjon kan bidra med/gjøre.

Friluftslivets år 2015

Friluftslivets år 2015 var en del av Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv som Klima- og miljødepartementet presenterte i august 2013. Info fra Friluftslivets år 2015 da Evenes kommune ble kåret til 3. beste friluftslivskommune i Norge finner du her: 

Kommunens svarskjema/søknad (PDF, 2 MB)  og  Oppslag i Harstad Tidende (PDF, 4 MB)