Eldrebolig

En eldrebolig er en tilrettelagt bolig med alt du trenger på et plan. 

Evenes kommune har 6 leiligheter i Eldreboligen i Bogen (Bergviken).   

Eldreboligen i Bogen. Stine Fedreheim Hvem kan få eldrebolig?

Leilighet i eldreboligen tildeles etter behov og ut fra en samlet vurdering av søkers situasjon. Hjemmetjenester tildeles etter individuelle behov.

Slik søker du

Du søker omsorgsbolig ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles i koordinerende enhet som har møte ca x1 hver mnd. 

Hva koster det? 

Du betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter kommer i tillegg.