Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kultur

Arkiv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

kommuneOffentlige organ og etater plikter å ha arkiv. Disse skal være innrettet slik at dokumentene er trygge som informasjonskilder for samtid og ettertid.

Arkiv omfatter også digitale arkiv. 

Bibliotektjenester

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Bibliotek, Grunnskoleopplæring, Høyere utdanning, Kultur, Videregående opplæring, Emneord

kommuneBibliotek betyr "boksamling". Bibliotektjenester er alle former for bibliotek.

 

Dans

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktivitetar eller kulturtilbud innen dans, ballett o.l.

Festival

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoStørre arrangement omkring ett hovedemne, t.d. kulturelt eller idrettslig.

 

Film og kino

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

statFilm- og kinofremvising. Billetter, stønad og drift av filmklubb med mer.  

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan. Medietilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Kulturbygg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoLokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som f.eks. nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.

Kulturminnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoArbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid.

 

Lokalhistorie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoTil dette hører lokalhistoriske arkiv. Slektsforsking er eget emneord.

 

Museum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoInstitusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenkaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og åpen for publikum.

Musikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbud innen musikk slik som sangkor, skolekorps, opera, orkester og lignende.

Musikk- og kulturskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Fritid, Kultur, Emneord

kommuneMusikk- og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom. Tilbudet organiseres av kommunen. 

 

Slektforskning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoKartlegging av forfedre og deres samtid ved hjelp av ressurser som for eksempel kirkebøker, tingbøker, folketellinger og emigrantprotokollar.

Teater

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbod innen teater, revy, musikal o.l.

 

Visuell kunst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbud innen bilde, foto, skulptur, kunsthandverk o.l.