Stille liste til valg 2023

Frist for å levere listeforslag til kommunestyrevalget er 31. mars 2023 klokken 12.00. Fristen er absolutt.

Elektronisk innlevering av listeforslag

Valgdirektoratet har fra og med valget 2023 utviklet en elektronisk portal for innlevering av listeforslag. Løsningen kan brukes til å opprette listeforslag, samle inn underskrifter og levere listeforslaget ved kommunestyre-, fylkestings-, og stortingsvalg. Løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Begge metodene følger samme regelverk.

Listeforslag på papir

Ønsker dere å levere listeforslag på papir vil vi at dere bruker malene opprettet av Valgdirektoratet: Listeforslag på papir - Valgdirektoratet
Listeforslag på papir skal leveres på Evenes rådhus, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten.  Frist for levering er 31. mars 2023 kl. 12.00. Listeforslaget må ha kommet fysisk fram til kommunen innen fristen.

Mer informasjon

Du kan lese alt om krav til listeforslag på Valgdirektoratets sider: Stille til valg - Valgdirektoratet