Listeforslag

Her legges listeforslagene til kommunestyrevalget 2023 ut til ettersyn.

Listene legges ut  etter hvert som de blir levert inn til kommunen. Fristen er 31. mars kl. 12.00 og er absolutt.

Listene som leveres inn før fristen kan endres helt frem til fristens utløp.

 

Innleverte listeforslag