Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Infobanner Korona 1

Kunngjøring av listeforslag

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valglogo 300pxlKunngjøring av listeforslag til offentlig ettersyn.

Vi kunngjør de godkjente valglistene og opplyser at de også er lagt ut på rådhuset og på Joker, Liland.

De godkjente listene legges ut her, med den informasjon om kandidatene som er oppført på listeforslagene og godkjent av valgstyret med kandidatenes nummer på listen, navn, sted og fødselsår.

Dersom du har spørsmål knyttet til listene må du kontakte leder i fellesavdelingen (sekretær for valgstyret).   Send dine kommentarer eller innsigelser direkte til Evenes kommunes valgstyre, postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten.  Frist innsigelse er fredag 3. mai.

Valglov: §6-7 

Følgende listeforslag godkjennes med de forbehold som er foretatt (alfabetisk rekkefølge):

  • Arbeiderpartiet
  • Evenes Tverrpolitiske Liste
  • Fremskrittspartiet
  • Høyre
  • Senterpartiet
  • Sosialistisk Venstreparti

Listeforslagene slik de fremkommer i redigert form.  x=kummulert.

 

Sosialistisk Venstre SV
Antall kandidater registrert: 10
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Knut Erik Hansen Liland 1951
02 x Linn Anita Lindal Ravn Liland 1979
03 Sondre Strømsnes Markusson Liland 1980
04 Stine Sørensen Åsli Liland 1982
05 Tore Unstad Liland 1990
06 Ekatarina Amundsen Liland 1966
07 Odin Strømsnes Markusson Liland 1985
08 Elizaveta S Amundsen Liland 1993
09 Kjersti Markusson Liland 1955
10 Sylvi Johansen Liland 1943

Høyre H
Antall kandidater registrert: 19
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Jardar Jensen Evenes 1957
02 x Sisilja Viksund Tårstad 1983
03 Viveka Teräs Snubba 1974
04 Rune Hamnes Liland 1968
05 Perry Strømdal Lenvik 1949
06 Petter Paulsen Liland 1958
07 Sunniva Gabrielsen Lakså 1964
08 Bjørn Pedersen Lenvik 1956
09 Monica Nilssen Bogen 1973
10 Robin Nilssen Bogen 1995
11 Sissel Lind Høgås Tårstad 1971
12 Gard Berg Jensen Evenes 1999
13 John Andersen Bogen 1961
14 Tore Fagerli Liland 1971
15 Harald Johnsen Bogen 1948
16 Stig Tovås Liland 1968
17 Roar Larsen Tårstad 1968
18 Roar Stenbeck Evenes 1944
19 Anbjørg Sørensen Liland 1939


Fremskrittspartiet FRP
Antall kandidater registrert: 09
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Sidsel Haldorsen Liland 1947
02 x Håkon Solaas Liland 1962
03 Beate Berg Liland 1965
04 Jan Ove Sandvik Liland 1981
05 Bjørn Åge Martinussen Liland 1965
06 Steinar Yttervik Tårstad 1944
07 Sissel Eitran Liland 1952
08 Lenor Småbakk Liland 1938
09 Oddvar Berg Liland 1934


Evenes Tverrpolitiske Liste ETL
Antall kandidater registrert: 17
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Jan Inge Yttervik Bogen 1971
02 x Marianne Bergvik Bogen 1974
03 Jan Egil Strand Bogen 1969
04 Evy Kvammen Bogen 1976
05 Hans Erling Hanssen Lenvik 1991
06 Melinda Undheim Bogen 1993
07 Steinar Olaussen Bogen 1965
08 Svein Solberg Bogen 1967
09 Monica Solberg Bogen 1974
10 Roger Hestdahl Bogen 1954
11 Bjørn Ivar Kirkestuen Bogen 1954
12 Malene Høgås Bogen 1992
13 Joar Bergvik Bogen 1974
14 Marius Kirkestuen Bogen 1984
15 Knut Strand Bogen 1954
16 Line Undheim Bogen 1978
17 Stig Terje Ekløv Bogen 1978


Arbeiderpartiet AP
Antall kandidater registrert: 18
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Terje Bartholsen Liland 1963
02 x Torill Helene Larsen Tårstad 1972
03 Geir Elvebakk Moski Snubba 1955
04 Elin-Mari Bjørsvik Nikolaisen Evenesmark 1974
05 Gøril Sørensen Bogen 1968
06 Trude Hagland Liland 1966
07 Mads Tollefsen Liland 1979
08 Steinar Martinussen Bogen 1962
09 Kristoffer Robin Bjørsvik Nikolaisen Evenesmark 1997
10 Hanne Mari Steiland Fredheim Lakså 1975
11 Johan Hovind Lenvik 1978
12 Ellen Kristin Riise Liland 1974
13 Wenche Julie Johnsen Tårstad 1993
14 Inge Amundsen Dragvik 1943
15 Silje Christin Høgås Landsholm Tårstad 1991
16 Eirik Johansen Tårstad 1993
17 Marit Bergan Eilertsen Liland 1948
18 Rolf Moholt Tårstad 1942


Senterpartiet SP
Antall kandidater registrert: 23
NUM KANDIDATNAVN GEOGRAFI FØDT
01 x Svein Nilsen Evenesmark 1960
02 x Birgitte Rørvik Bruun Evenes 1978
03 Skjalg Hamnes Liland 1993
04 Tone Merete Rørmark Liland 1975
05 Øystein Martinussen Dalhaug 1953
06 Brit Kristiansen Alseth Bogen 1951
07 Alv Håkon Rasmussen Skar 1964
08 Åse Elvemo Leiros 1961
09 Bjørn Tversland Dragvik 1958
10 Suzan Fjellaksel Myrnes 1986
11 Nina Fosslund Sommervik 1982
12 Torgeir Hansen Leiros 1971
13 Stine Mari Høgås Tårstad 2000
14 Einar Pettersen Leiros 1945
15 Ina Liavik Nylund Liland 1985
16 Sissel Fjellaksel Myrnes 1958
17 Leif Harald Paulsen Evenesmark 1969
18 Anne Margrete Leiros Nilsen Leiros 1996
19 Kolbjørn Larsen Tårstad 1974
20 Ivar Klæboe Liland 1945
21 Randulf Fjellheim Liland 1949
22 Edgar Fedreheim Evenesmark 1949
23 Brynjulf Hansen Leiros 1941