Kontroll av tobakksalg

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i tobakkssalgsregisteret til Helsedirektoratet. Det gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.
Hvis du skal slutte å selge tobakksvarer, må du avregistrere deg i tobakkssalgsregisteret. 


Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.