Skar grunneierlag

Leder: Alv Håkon Skar Rasmussen
Tlf.:
e-mail: