Skatter i fjell

Rundt 2010 samarbeidet Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord kommuner med Museum Nord om prosjektet "Skatter i fjell" der bergverksindustri/gruvedrift i de ulike kommunene ble kartlagt og løftet fram.

Boka Skatter i fjell Det resulterte i turboka "Skatter i fjell - på tur i bergverkshistorien til Ballangen, Evenes, Narvik og Tysfjord" der du kan lese om skjerp, gruver og anlegg i disse kommunene. Boka ble gitt ut av Museum Nord i 2011. Det var mange befaringer, dypdykk i arkiv i kommunene og møter. Prosjektleder var daværende leder ved Ofoten Museum, Lars Slettjord, og Trond Blomlie står som forfatter. 

Bergverksminnene er beskrevet med historie, geologi, turtrasé samt kart og GPS-koordinater. Boka er rikt illustrert med fotografier, illustrasjoner og kart. Ofotens geologi og bergverkshistorie er sammenfattet i egne kapitler.