Turløyper og anlegg

I Evenes går man på tur og nærmere halvparten av kommunens innbyggere er med i turlag og gågrupper. Kommunen satser på godt samarbeid med lag og foreninger. En svært stor del av våre ferdselsårer i naturen er forlengst ryddet, merket og skiltet takket være frivillighet og ildsjeler.

Lilletind, Skittendalstind og Niingen sett fra Forra. Martin Hansen Møteplasser og gode anlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelser er under stadig utvikling. Vi har også god støtte i kompetansen til Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Evenes Turlag motto er «Naturglede for alle» der turmålene Topp 20 ikke er de aller høyeste toppene men turmål folk flest kan nå. Antall besøk på lagets turmål er da også svært høyt. I tillegg til dette driver Trimgruppa i Liland IF et løypenett i Lilandsfjellet som brukes aktivt. Skolen er i umiddelbar nærhet til dette løypenettet og bruker det som turområde og uteskole ved behov gjennom skoleåret. Lokalt næringsliv er også en viktig samarbeidspartner og bidrar til gjennomføringen av ulike arrangement og tilretteleggingsprosjekt. 

Evenes Turlag og Liland IFs dugnadsinnsats for anlegg for friluftsliv er svært høy. Det er ryddet, kloppet, bygd broer, merket, skiltet, satt ut benker og anlagt bålplasser langs et tilsammen over 150 km langt løypenett. Flere gapahuker er anlagt på dugnad av ulike lag og foreninger og aktiviteter knyttet til løypene er gjennomført på dugnad. Lagene har tilsammen ca. 35 trimkasser plassert rundt omkring i kommunen. Evenes turlag og Liland IF driver godt merkede og tilrettelagte turstier og har gode kart over sine turstier.

Kart og info om turløyper: www.evenes-turlag.no og www.lilandif.no

Evenes Turlags turkart selges på YX i Bogen og på Joker på Liland. Kr. 30.

Ellers kan man søke på friluftslivsanlegg og turstier i anleggsregisteret.no
Der finner vi bl.a. Evenes syn- og mestringssenter sine turstier Skogsløypa og Sjøløypa.