EvenesNytt

EvenesNytt er for lag og foreninger og markedsføring av deres aktiviteter samt andre aktiviteter og  informasjon - til beste for innbyggerne og besøkende. Dette i tråd med kommunens slagord Midt i opplevelsen og forankret i kommunens samfunnsplan. EvenesNytt kommer ut en gang i måneden og distribueres til innbyggerne. 

Under finner du linker til EvenesNytt:
EvenesNytt nr. 5 (PDF, 5 MB)

EvenesNytt (PDF, 12 MB) nr. 6

EvenesNytt nr. 7 og 8 2002 (PDF, 16 MB)