Annonsere?

Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen via EvenesNytt. I tillegg til å bli lagt ut på nett i PDF-format med aktive hyperkoblinger til nettsider m.m., så lages det en papirutgave. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes Syn- og mestringssenter m.fl. 

Siden vi når ut til svært mange i og med distribusjon og godt brukte infokanaler (f.eks. kommunens facebook med nærmere 2700 likes), så håper vi at din bedrift finner det interessant å annonsere hos oss.

Små privatannonser koster kr.150 +mva.

Bedriftsannonser:

  • Inntil 1/6 side koster kr. 300 +mva, 
  • 1/4 side koster kr. 450 +mva.
  • en halv side kr. 700 +mva.
  • helsider koster kr.1.500 +mva.

Ta kontakt med oss. (NB. Gratis for lag og foreninger å annonsere sine aktiviteter!).

Ansvarlig redaktør for EvenesNytt er rådmann Bjørn Tore Sørensen og skribent er Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg.