Den kulturelle spaserstokken

”Spaserstokken” skal utvikle gode kunst- og kulturprosjekt lokalt, innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet. "Spaserstokken" har primærmålgruppe eldre  67+ og i Evenes har vi ca. 10 kulturarrangement i året.

Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren. "Spaserstokken" har siden 2010 arrangert Danseaften i forbindelse med Eldredagen 1. oktober som ett av samarbeidstiltakene. Vi har fra starten av arbeidet for å gjøre omsorgssenteret til en kulturarena og møteplass der kultur og samfunn kommer inn på omsorgssenteret når det er utfordrende for beboerne å dra ut på arrangement. 

Den kulturelle spaserstokken i Evenes. Unn Kristin Laberg  En prosjektgruppe bestående av frivillige fra eldrerådet, styret pensjonistforeninga, miljøarbeider omsorgssenteret og kultur- og folkehelsekoordinator planlegger og får gjennomført de ulike kulturelle aktivitetene. Prosjektleder: Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg.