Bosetting av flyktninger

Evenes kommune har ikke bosatt flyktninger de siste årene, men har i 2022 fått anmodning om bosetting av flyktnigner fra Ukraina. 

Det er Integrerings- og manfoldsdirektoratet (IMDi) som anmoder kommuner om bosetting av flyktninger. Kommunestyret fatter vedtak om bosetting av flyktninger med utgangspunkt i IMDis anmodning.

Det er IMDi som har ansvar for å tildele bostedskommune til flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. Kommunen får deretter beskjed om hvilke personer som skal bosettes i kommunen. 

Integreringstjenesten får ansvaret for å sørge for at personene får et sted å bo, økonomisk støtte, deltakelse i introduksjonsprogram, veiledning og praktisk hjelp som bidrar til at de raskt finner seg til rette i kommunen.

Retningslinje for startpakke ved bosetting av flyktninger (PDF, 795 kB)