Skolerute 2021/2022

Dersom du ønsker å se skoleruta for 2022/ 2023: Skolerute 2022 2023 (PDF, 112 kB)

Skolerute 2021/2022
Måned Dato Beskrivelse av fridag
August 2021 23. august Skolestart for elevene
September 2021
Oktober 2021 6 - 8. oktober Høstferie for elevene
November 2021 19.november Elevfri
Desember 2021 21. desember Siste skoledag for elevene før jul
Januar 2022 4. januar Første skoledag for elevene etter jul
Februar 2022
Mars 2022 7.- 11. mars (uke 9) Vinterferie
April 2022 Mandag 11.april til og med mandag 18. april Påskeferie for elevene
Mai 2022 16. mai Elevfri
17. mai Grunnlovdag/ elevfri
26. mai Kristi Himmelfartsdag/ elevfri
27.mai Elevfri
Juni 2022 6.juni 2.pinsedag/ elevfri
23.juni Siste skoledag før sommerferie