Skolerute

Her finner du skolerute 2023/2024 (PDF, 126 kB)

Nedenfor er skolerute 2022/2023

Skolerute 2022/2023
Måned Dato Beskrivelse av fridag
August 2022 22. august Skolestart for elevene
September 2022
Oktober 2022 5. - 7. oktober Høstferie for elevene
November 2022 14. - 15. november Elevfri, planleggingsdager
Desember 2022 20. desember Siste skoledag for elevene før jul
Januar 2023 3. januar Første skoledag for elevene etter jul
Februar 2023
Mars 2023 6.- 10. mars (uke 10) Vinterferie
April 2023 Mandag 3. - 10. april Påskeferie for elevene. Første skoledag etter påske: 11.april
Mai 2023 1.mai Off. høytidsdag/ Elevfri
17. mai Grunnlovdag/ elevfri
18. mai Kristi Himmelfartsdag/ elevfri
19.mai Elevfri
29.mai 2.pinsedag/Elevfri
Juni 2023 23.juni Siste skoledag før sommerferie