Evenes Flerbrukshall

Den flotte flerbrukshallen består at idrettshall med spilleflate 20 x 40 meter, tribune, svømmebasseng (12,5 meter), 4 garderober, styrketreningsrom, lagerrom, kjøkken og kafélokale.

Flerbrukshallen innvendig.Idrettshallen kan deles i tre med skillevegger, slik at flere grupper kan trene samtidig.

Utleie vil kun skje utenfor skoletida (mandag - fredag etter kl.16.00) og i helgene. Ta kontakt ved ønske om å leie hallen til andre arrangementer (stevner, messer, konserter, konferanser).

Følgende må tas med i søknad om leie av hallen:

  • Ønsket tidspunkt for trening (ukedag og klokkeslett)
  • Hvis søknaden gjelder flere grupperinger/aldersgrupper så må det oppgis hvilke grupper som skal trene når
  • Ved ønske om bruk av bassenget må godkjent badevakt oppgis
  • Hvor laget/foreningen er hjemmehørende
  • Behov for lagring av utstyr
  • Fakturaadresse og kontaktperson

Leiepriser Evenes Flerbrukshall 2022.Søknaden sendes per e-post til karstein.johnsen@evenes.kommune.no
Kontaktperson: Rektor Karstein Johnsen, tlf. 909 90 785

Evenes Flerbrukshall og Evenes skole.Utleiereglementet og priser ble vedtatt av Kommunestyret i desember 2021 og ligger på kommunens hjemmeside. Alle leietakere skal betale for leie av hallen, bortsett fra aktiviteter i regi av Evenes skole, skoleklasser og Evenes kommune. 

Kommunen har fått støtte fra Sparebankstiftelsen Ofoten sparebank til innkjøp av beskyttelsesgulv til sportsgulvet i hallen. Denne investeringen gjør at hallen kan brukes til andre formål enn bare idrett når det er på plass.